Engels Group
Engels Logistics NVEngels Manutention et Environnement SarlEngels Behältertechnik GmbHEngels ExportEngels Logistica e Ambiente Lda
    ProductenGa naar webshop
 
Voeg ons toe aan uw LinkedIn Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Google+ deze pagina Gratis bellen via Skype Engels Logistiek BV
Tel: 040 26 29 222


Bakken voor gevaarlijk afval

Maak uw keuze uit onderstaande links of via één van de afbeeldingen

Batterij-inzameling

Speciaal voor de opslag en het inzamelen van kleine batterijen heeft Engels een aantal inzamelmiddelen ontwikkeld. De batterijboxen zijn uitgerust voor één, twee of drie fracties, resp. gewone batterijen, NiCad batterijen en knoopcellen. De batterijkoker is voor de inzameling van één fractie en kan zowel in een grondmodel als in een tafelmodel gemaakt worden. Deze inzamelbakken zijn ook prima geschikt voor het inzamelen van mobiele telefoons en overige elektr(on)ische gebruiksmiddelen.

ADR/UN gekeurde bakken voor veilig opslag en transport

Als bakken worden ingezet voor het vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen vallen ze bij vervoer over land onder de verpakkingsregels van het ADR. Er worden eisen gesteld betreffende etikettering en bedrukking, (vloeistof)dichtheid en val- en stapelbestendigheid bij hoge en lage temperaturen. In de loop der jaren hebben we op dit gebied een behoorlijke expertise opgebouwd.

Ziekenhuis afvalbakken

Gebaseerd op jarenlangen ervaring in de Europese markt bieden wij u een betaalbaar en compleet systeem voor de afvoer van ziekenhuisafval. Met bijbehorende UN verpakkingsvoorschriften.

TL en spaarlampen inzameling

Sinds februari 2003 is er een nieuw wereldwijd publiek-privaat initiatief gestart om het vraagstuk rond elektrisch en elektronisch afval (WEEE) aan te pakken. Engels levert aan verschillende inzamelaars, als Recylum en Wecycle de logistieke middelen voor de inzameling van de lampen.

KCA/KGA inzameling

Zaken als olie, inkten en oplosmiddelen horen niet in gewone vuilverbrandingsinstallaties en nog veel minder op de stort of in het riool. Speciaal voor de opslag en het inzamelen van klein chemisch afval heeft Engels een aantal milieuboxen ontwikkeld. In de jaren '80 en '90 leverde Engels als eerste de milieubox in grote getalen aan gemeentes in heel Nederland. Inmiddels leveren we hetzelfde concept ook aan andere landen als Engeland, Frankrijk en Scandinavië.