Engels Group
Engels Logistics NVEngels Manutention et Environnement SarlEngels Behältertechnik GmbHEngels ExportEngels Logistica e Ambiente Lda
Ga naar webshop
 
Voeg ons toe aan uw LinkedIn Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Google+ deze pagina Gratis bellen via Skype Engels Logistiek BV
Tel: 040 26 29 222


Quality statement

Ons kwaliteitszorgsysteem is in het leven geroepen met als enig doel bovengenoemde missie te realiseren. Onze zelfstandige afdeling kwaliteitsbewaking bevordert en bewaakt dit, direct onder de verantwoordelijkheid van, en gesteund door de directie. Kernpunten:

Samenwerking met vaste, uiterst gekwalificeerde en ISO gecertificeerde toeleveranciers zodat de fysieke kwaliteit van het geleverde product zeker gesteld is

Controle op locatie bij nieuwe leveranciers en leveranciers met kwaliteitsproblemen om klachten te voorkomen in plaats van ze op te lossen

Bewaking van het productieproces. Elke interne productieorder wordt afgetekend, gescand en gearchiveerd door de verantwoordelijke. We streven naar totale traceerbaarheid. In het magazijn wordt elk product gecontroleerd bij afleveringen en voor uitlevering.

Meten van onze prestatie. Doorlooptijden, foutenpercentages, beschikbaarheid van producten houden we bij, zodat we ontspannen levertijden kunnen beloven en ons er zeker van kunnen voelen dat onze klanten altijd tevreden, of nog liever blij verrast, zullen zijn als ze onze levering ontvangen.

ISO 9001 certificaat
Ons ISO 9001 Certificaat