Engels Group
Engels Logistics NVEngels Manutention et Environnement SarlEngels Behältertechnik GmbHEngels ExportEngels Logistica e Ambiente Lda
Ga naar webshop
 
Voeg ons toe aan uw LinkedIn Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Google+ deze pagina Gratis bellen via Skype Engels Logistiek BV
Tel: 040 26 29 222


Sustainability statement

De Engels Group denkt in termen van generaties in plaats van korte termijn winst, de toekomst van onze planeet gaat ons ter harte. Ons milieuzorgsysteem onderstreept dit.

Het richt zich primair op het voorkomen van bodem-, lucht- en waterverontreiniging alsmede het zuinig omgaan met grondstoffen.

Ons milieuzorgsysteem is geïntegreerd in ons kwaliteitsborgingssysteem en geschikt voor de aard, omvang en milieugevolgen van de activiteiten binnen Engels Logistiek B.V.

Kernpunten:

  • Integreren: van "best practises" in ons bedrijfshandboek om negatieve gevolgen van ons handelen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.
     
  • Opvoeden: van alle medewerkers binnen Engels Logistiek, zodat ze de noodzaak ervan inzien nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken vooral op het gebied van energiegebruik, CO² emissie en afvalstromen. Waar nodig wordt deelname aan opleidingen ondersteund. Meedenken wordt actief gestimuleerd.
     
  • Optimaliseren: van het grondstof- en energierendement binnen de organisatie. Einddoel is te komen tot een grondstof en energie neutrale bedrijfsvoering vanuit het "Cradle to Cradle" principe.
     
  • Naleven: van de vigerende wetgeving op het gebied van "QESH" Quality, Environment, Safety and Health.

Trots kunnen wij melden dat Engels Logistiek BV sinds december 2014 officieel volgens de NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd is.


De Engels Group gaat voor "cradle to cradle". Hierbij staan hergebruik op de 1e en recycling op de 2e plaats. Bij iedere levering kratten, pallets of palletboxen garandeert Engels daarom terugkoop als de klant dit wenst.
ISO 9001 certificaat
Gesorteerde kunststof op eigen werf, klaar voor recycling.
ISO 9001 certificaat
Ook in onze eigen kantines en kantoren staan inzamelstations voor verschillende fracties.