Iedere type plastic heeft zijn eigen kenmerken waardoor de bestendigheid of resistentie tegen deze gevaarlijke stoffen kan verschillen.


Niet iedere kunststof bak kan even goed tegen zuren, logen of andere bijtende stoffen. Iedere type plastic heeft zijn eigen kenmerken waardoor de bestendigheid of resistentie tegen deze gevaarlijke stoffen kan verschillen.

Welke type plastic resistent is tegen welke (concentratiepercentage van) chemische stof zie je in deze  Chemische bestendigheidstabel.