De ISO 9001:2015 is de meest recente kwaliteitsstandaard en deze borgt kwaliteitsgarantie voor ontwerp, ontwikkeling, productie en service van Engels Logistiek BV.

ISO 9001 is de bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan kwaliteitseisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

De ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagement-systeem, waarmee een organisatie:

  • aantoont dat zij in staat is consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften
  • voor klanttevredenheid zorgt door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit

De structuur van de norm ISO 9001 is identiek aan die van de ISO 14001 en de OHSAS 18001, wat de integratie van de verschillende standaarden in één systeem en het uitvoeren van gecombineerde audits (het beoordelen van meerdere standaarden tegelijkertijd) vergemakkelijkt.

  Certificate Engels Logistiek NEN-EN-ISO 9001