Papierinzameling in palletbox met DIN-adapter

Restpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Engels heeft een kunststof palletbox ontwikkeld die door de afvalinzamelaar te legen is.

Lees verder »