Langs de kustlijn van Nederland zijn door Engels vanaf 2010 tot heden tientallen semi- ondergrondse containers geplaatst.

afvalinzameling strand katwijk


In samenwerking met verschillende lokale inzamelaars worden fracties zoals restafval, glas en papier ingezameld. De semi-ondergrondse container past perfect in een landelijke omgeving en voorkomt het ontstaan van zwerfafval. In combinatie met plaatselijk horecaondernemers wordt door de glascontainers eveneens een bijdrage geleverd aan het milieu door een hoger inzamelpercentage.

Engels beschikt over een breed gamma van semi-ondergrondse containers, met vaste binnenkuip maar ook met een grote low-cost draagzak. De diverse uitvoeringen van 1500 tot 5000 liter inhoud zijn leverbaar in kunststof, polyester, staal en beton.

semi ondergrondse afvalcontainers